Slimme stadsdata en AI

Urban data en AI bieden enorme kansen voor het verbeteren van stedelijke systemen, het oplossen van complexe stedelijke uitdagingen en het leven van stadsbewoners. Door deze technologieën te gebruiken, kunnen steden efficiënter en duurzamer worden. Elke gemeente produceert enorme hoeveelheden data die van onschatbare waarde kunnen zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid in de regio. Het is belangrijk voor gemeenten om meer regie te nemen en te kijken hoe deze technologieën het beste ingezet kunnen worden.
De kernvraag anno 2023 is niet of we daar meer regie in moeten nemen als gemeenten, maar hoe?

Lees hier over de AI Factory

Field Labs

Het "hoe maken we waar" in Field Labs. Kleine, krachtige en snelle experimenten, zodat we snel leren en waar mogelijk
snel kunnen schalen. Voor een viertal geselecteerde  bedrijventerreinen onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we simulaties kunnen maken met behulp van urban data zoals sensoren, hydrologische- en weerdata, klimaatscenario's, interactieve kaarten, neerslagdata en digital twins.

Die simulaties gebruiken we vervolgens om wateroverlast op bedrijventerreinen te detecteren, te voorspellen en te voorkomen. Hierdoor voorkomen we niet alleen economische en ecologische schade maar dragen we ook bij aan een groenere en duurzamere regio.

Living Lab

Het ontwikkelen van een living lab voor experimenten is cruciaal omdat het ons in staat stelt om veilig en snel te experimenteren zonder direct gebruik te maken van gevoelige data vanuit de gemeenten. Het biedt een gecontroleerde omgeving waarin we kunnen testen en verbeteren, zonder de risico's van potentieel gevoelige datalekken of privacy-inbreuken. Bovendien biedt een living lab de mogelijkheid om samen te werken met verschillende stakeholders, waaronder universiteiten, startups, bedrijven en gemeenten.
Het stelt ons in staat om innovatie te versnellen en de impact van AI op stedelijke problemen te vergroten.

Ethiek

Urban data en AI bieden kansen voor steden, maar brengen ook juridische en ethische vraagstukken met zich mee, zoals privacy en transparantie. Ondanks dat we een veilig living lab creëren voor onze pilots, besteden we in onze experimenten apart aandacht aan juridische en ethische kaders om deze technologieën op een veilige en verantwoordelijke manier te gebruiken, waarbij de privacy van burgers wordt beschermd en discriminatie wordt voorkomen.

Onderwijs

De projecten worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams van ervaren ondernemers, ingenieurs, startups en studenten. De studenten komen vanuit WO’s en HBO’s. In een later (meer operationeel) stadium betrekken we MBO-instellingen (naar verwachting Q4 2023).

Voor gemeenten binnen de MRDH-regio

In elke gemeente zijn uitdagingen. Laat ons weten wat er in jouw gemeente speelt en wijgaan op zoek naar innovatieve oplossingen voor deze uitdaging.

Meer weten

Voor studenten
(MBO, HBO en WO)

Wil je meewerken aan een van de projecten van Region of the Future? Meld je nu aan voor een stage of betaalde bijbaan!

Aanmelden
Wil je de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van ons nieuws?
Oops! Something went wrong while submitting the form.